Varför kvalitetsprogram inte skapar förändringar

För tjugo eller trettio år sedan skulle många företagsledare hånat idén om kvalitet som en strategi för överlevnad och vinst. För ledare på den tiden betydde kvalitet ökade kostnader. Kvalitet var något som skapades på löpande bandet, inte vid tangentbordet vid en dator, i ett laboratorium eller i ett styrelserum.

Traditionellt sätt var kvalitet inte bara begränsat för tillverkningfunktionerna utan det ansågs även vara ett ämne för specialister. Ingenjörer utvecklade produkten, statistiker bestämde variationen som kunde accepteras och kontrollanter på verkstadsgolvet undersökte produkten med avseende på eventuella defekter.

Så kom förändringen av det ekonomiska klimatet. Ekonomin stagnerade, räntorna höjdes och ökad global konkurrens gjorde det svårare att starta verksamheter, upprätthålla dem samt att få dem att växa och skapa förtjänst. Plötsligt blev ordet Kvalitet, som hade varit förvisat till fabriksgolvet,

Totalkvalitet, en genuin affärsstrategi när organisationer tävlade om kundernas avsättningar och kapital. Vissa företagsledare trodde att kvalitetskontroll, kvalitetscirklar och statistik var hela arbetet att nå rätt kvalitet.
Hur som helst, program som startas utan ett ledningssystem misslyckas snart därför att de inte tittar på de systematiska problemen.

Resultatet blir en allvarlig förtroendeförlust när ett ineffektivt program genomförs efter ett annat. Inställningen som framkommer vid start av varje nytt kvalitetsprogram är vanligtvis skeptisk:

  • På vilket sätt påverkar detta mig?
  • Varför ändrar vi, igen?
  • Gjorde vi inte bra ifrån oss förut?
  • Jag är för kvalitetsarbetet - jag gör det när jag får tid.
  • Vi har folk som är ansvariga för kvaliteten - det är deras problem.
  • Kvalitetsprogram är något vi jobbar med efter ordinarie arbete - de kommer inte att ändra vårt sätt att arbeta.

Att styra mot ständig förbättring, vare sig det rör sig om ett ämbete, en organisation eller en industri , så krävs det en extraordinär förändring av det sätt som saker görs.

Ständig förbättring är inte ett program; det är en ständig förbättringsprocess. Ständig förbättring involverar hela organisationen ur ett kundperspektiv.