Ständig förbättring är en process, inte ett program

Kvalitet har i de framgångsrika organisationerna flyttat från löpande bandet till att bli ett ledningsverktyg både inom den privata och offentliga sektorn. Kvalitet är inte längre en avdelnings ansvar. Det är en omfattande process för att säkra organisationens ständiga förbättringar och öka kundtillfredsställelsen.

Det traditionella tillvägagångssättet att undersöka kvaliteten i varje steg i en steg-för-steg process håller på att bytas ut.
I en Totalkvalitetsprocess arbetar produkt-, service- och kvalitetsutveckling tillsammans och kundernas behov och önskemål fokuseras tidigare i beslutsprocesserna.

Resultatet är ständig förbättring, förbättrad produkt- och servicekvalitet samt minskade utvecklingstider. Korta tider från projektstart till lansering är ett måste för att projektet skall bli lönsamt. Ständig förbättring är summan av allt det vi gör för att producera en produkt eller en tjänst effektivare och eventuellt smartare än tidigare.

Det handlar inte bara om slutprodukten eller servicen, det omfattar alla aspekter av organisationen och förändrar i vårt sätt att arbeta. Ständig förbättring är vårt sätt att lyssna till kunder, hur vi transporterar godset, hur vi skriver en faktura osv på ett nytt sätt än tidigare.
Ständig förbättring är en strategi för att leda företaget med kundexpansion i blickfånget.

Den får alla ackumulerade beteenden och övertygelser att ifrågasättas, tillsammans med organisationens system och processer.
Den kräver att ledare ändrar sitt sätt att tänka med avseende på produkter och service, relationer till kunder och samarbetspartners samt sin egen ledarstil.

Kvalitet är inte längre ett program. Det är en ledningsprocess som innehåller alla kvalitetsinitiativ till en kunddriven plan för ständiga förbättringar. Detta är inget projekt som man kan genomdriva på en begränsad tid, det behövs tid för att utveckla nya sätt att tänka, nytt sätt att planera, nya strategier och nya tillvägagångssätt att sköta affärerna.
Att bryta barriärerna till ständig förbättring kräver en förändring av företagskulturen.

Även den bäste behöver ständig förbättring
Många av de mest framgångsrika organisationerna är inte bara överlevare, de lever och frodas på kvalitetsförbättringar.

Insikten att både konkurrens och kunder kommer att trycka på mot Totalkvalitet och ständiga förbättringar begränsas inte till välkända organisationer. Organisationer över hela världen startar processer, sporrade av nationellt erkända och eggande program. Program såsom Utmärkelsen Svensk Kvalitet & Malcolm Baldrige Quality Award, utvecklade för att främja kvalitet i affärsvärlden, sätter norm som främjar ständig förbättring.

Poängen är, även framgångsrika organisationer behöver ständig förbättring för att behålla försprånget före konkurrenterna.

Vår övertygelse

Följande insikter formar det förnuftiga i detta avsnitt:

  1. Organisationer har ökade möjligheter att överleva på lång sikt om de förbinder sig till att ständigt förbättra.
  2. Program som bara fokuserar på kontroll av produktkvaliteten eller medarbetarattityder är inte till gagn för verksamheten.
  3. Även de bästa behöver ständig förbättring. Vad är det som motiverar er att gå mot ständig förbättring?