Rådgivning

Verksamhetsnära styrsystem

Traditionellt sätt bygger man upp ett styrsystem på samma sätt som krav-standarden ISO 9001 är uppbyggd. Ett sådant system går relativt snabbt att bygga upp och är enkelt att revidera. Däremot är det svårt att använda i vardagen.

Läs mer...

Miljöledning

Miljöfrågorna har på kort tid blivit ett aktuellt ämne för företag. Miljöledningssystem har blivit det samlande begreppet, på samma sätt som kvalitetssystem blev när kvalitetsfrågorna ställdes i fokus för några år sedan. För att slippa störa verksamheten mer än nödvändigt så ska man integrera kvalitets- och miljösystem i varandra.

Läs mer...

Systematiskt arbetsmiljöarbete

En bedömning av arbetsmiljön bör omfatta både fysisk och psykosociala förhållanden. Traditionellt har arbetsmiljölagstiftningen och åtgärderna inriktat sig främst på fysiska faktorer som luftkvalitet, temperatur, buller etc.

Läs mer...

Ständig förbättring

Vår väg mot ständig förbättring Vi hjälper organisationer att utvecklas mot den ständiga förbättringsprocessen som aldrig avstannar. Insatserna påverkar såväl grundläggande värderingar i organisationen som ledarstilen och det vardagliga arbetet för alla medarbetare. Till vår hjälp har vi ett omfattande och internationellt väl beprövat material.

Läs mer...