Vi gör visioner till verklighet

Q-Structure AB har mångårig erfarenhet av förändrings- och förbättringsarbete inom olika typer av organisationer.

Våra egna utvecklade metoder använder vi för att nå uppsatta mål och förbättra lönsamheten.

Kännetecknande för oss är:

  • att införa praktiskt tillämpbara lösningar med tyngdpunkt på HUR man får en effektiv förändring och förbättring i organisationen
  • att vi arbetar tillsammans med våra uppdragsgivare
  • att vi utgår från varje uppdragsgivares egna villkor

 

"Att driva en verksamhet idag utan ett system för förbättringar är som att hoppa fallskärm utan fallskärm. Processen fungerar som organisationens livsuppehållande system. Det skapar en kultur som möjliggör för människor att hantera förändringar och att frodas av förändringar."