Om oss

Q-Structure AB startades 1985 av Erling Rist=Christensen med både utbildning och rådgivning till näringslivet inom totalkvalitet.

Under 1996 inleddes satsningen på miljöledning.

Vi arbetar inom områdena kvalitets- och miljöledning.

Alla aktiviteter och allt arbete som utförs i verksamheten skall ses som processer. En process är en följd av aktiviteter vars syfte är att åstadkomma ett önskat slutresultat, som till exempel en nöjd kund, såväl intern som extern.

Vi åtar oss att ge stöd

  • åt ledningsgruppens arbete med förbättringar
  • åt styrgrupper i projekt
  • åt den interne projektledaren, samordnaren

Q-Structure AB

Erling Rist=Christensen innehar lång erfarenhet vad gäller rådgivning och utbildning inom området organisations- och verksamhetsutveckling med god förmåga att entusiasmera på alla nivåer och med de egenutvecklade metoderna nå ett verksamhetsnära styrsystem samt uppfylla de uppsatta målen för respektive aktivitet.

erling@qstructure.se