Aktuella utbildningar

Vi genomför anpassade utbildningar för interna revisorer inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdet. Integrerat eller separat.

Exempel på dagordning:

Dagordning

Dag 1

08.00 Information och genomgång av ISO 9001:2015 och ISO 14 001:2015.

12.00 Lunch

13.00 Inledning Krav på intern revisionsverksamhet

14.00 Revisionsteknik

16.00 Förberedelser inför aktiv revision

18.00 Dag 1 slut.

Dag 2

08.00 Aktiv revision

11.45 Reflektioner från aktiv revision

12.00 Lunch

13.00 Rapportskrivning

15.00 Avrapportering, diskussion

15.30 Avslutning av utbildningen

Dokumentation och hjälpmedel:

Kopior från bildspel och kopierat arbetsmaterial i form av ett personligt kompendium för varje deltagare.