Affärsidén

Vi skall arbeta med rådgivning och utbildning inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö på en praktisk operationell nivå med företag och organisationer som är mogna för det moderna kvalitets-, miljö- och arbetsmiljötänkandet.

Hela verksamheten består av ett antal samverkande processer som kan beskrivas med hjälp av flödesscheman med en startpunkt och en slutpunkt.

Vi åtar oss:

  • att genomföra utredningar/analyser
  • att vara ledare för förbättringsprojekt
  • att öka lönsamheten
  • att effektivisera verksamheten med synliga resultat i redovisningen
  • att utveckla organisationen att arbeta med rätt saker i rätt turordning